Zašto Sv. Dionizije?

Kamp se nalazi na području tzv. “Poduniža” koje je dobilo naziv po kapelici Sv. Dionizije koja se nalazila negdje na ovome području. Crkvica je sagrađena negdje u VI stoljeću.

Kapela Sv. Dionizija

Nalazila se u predjelu Punta Poduniži. U tom predjelu stanovali su u prošlosti žici nadimkom Dunižarići. Godine 1383. spominje se u spisima vizitacije da je crkva napuštena i bez vratiju i na oltaru nema potrebitih stvari za govoriti Sv. Misu. Od kapele je do danas sačuvan jedan zid koji se zapaža.

U tom predjelu sazidao je Ivan Orlić dobrinčić stambenu zgradu. U temeljima stare kapele pronađen je i rimski novac.

*iz knjige vlč.Alojzije Raguzin “300 crkvi i kapela na otoku krku”

Iz pisma o Ivu Žic Dunižariću (oiko 1809-1889) spominju se ljudi ki su stali “po dunižu”, a to imenu te crikce (tj. Sv Dionizija) su Dunižarići dobili svoje ima, aš su ljudi govoreli” “ovo redu podunižare crikvu”.

VIŠE O SAMOM SVECU DOZNAJTE OVDJE